Prijímacie konanie

Spoločné zásady prijímacieho konania

http://www.euba.sk/sk/studium/prijimacie-konanie/

Literatúra