Nemeckofónne štúdium je súčasťou ponuky vyučovacích predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľom je poskytnúť slovenským študentom možnosť prehĺbiť si popri riadnom štúdiu poznatky z odboru aj v nemeckom jazyku. Nemeckofónne štúdium sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave organizuje od akademického roku 1998/1999. 

Doplnkové nemeckofónne štúdium

Doplnkové nemeckofónne štúdium je určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predpokladom štúdia je imatrikulácia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a dobrá znalosť nemeckého jazyka.

Viac informácií
Medzinárodný finančný manažment

V roku 2002 otvorila na základe úspešných výsledkov nemeckofónneho štúdia Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg novú formu nemeckofónneho štúdia...

Viac informácií

Nemeckofónne štúdium je výsledkom dlhoročnej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Martina Luthera v Halle-Wittenberg a Univerzitou Johannesa Keplera v Linci. Nemeckofónne štúdium je koncipované ako doplnkové štúdium k ponuke študijných programov a špecializácií jednotlivých fakúlt na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študenti Ekonomickej univerzity si tak majú možnosť rozšíriť svoje odborné poznatky v rámci prednášok popredných profesorov z partnerských univerzít a obohatiť ekonomickú odbornú terminológiu v nemeckom jazyku.

S uspokojením môžeme konštatovať, že pozornosť, ktorú systematicky venuje Ekonomická univerzita v Bratislave rozvoju foriem štúdia v cudzích jazykoch, má v projekte nemeckofónneho štúdia jednoznačne pozitívny efekt. Svedčí o tom záujem študentov podporený veľmi dobrou úrovňou prednášok...

Celý článok